Wat is Echtscheidingsbemiddeling?

Bij echtscheidingsbemiddeling zou het idee kunnen bestaan dat het er om gaat om mensen die uit elkaar willen gaan weer bij elkaar te brengen of in ieder geval de relatie te herstellen. Dit is echter niet het geval. Hoewel de eerlijkheid gebied te vermelden dat dit wel eens gebeurt.

Een ander misverstand is dat het altijd om conflicten moet gaan. Ook dit hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Ook als u van mening bent het overal over eens te zijn of te kunnen worden dan is het van groot belang dat u daarin begeleid wordt. Een echtscheidingsprocedure is complex. De mediator kan u de weg wijzen en u ondersteunen op een zodanige wijze dat u niets over het hoofd ziet.

Wanneer mensen kiezen voor mediation dan doen ze dat vanuit het besef en verantwoordelijkheidsgevoel dat ze op een zakelijke, verantwoorde en minst pijnlijke manier een nieuwe richting willen geven aan hun leven. Zij kiezen voor mediation om ervoor te zorgen dat (grote) conflicten niet kunnen ontstaan of niet alsmaar heftiger worden. Zij kiezen voor het gesprek om in een zo vroeg mogelijk stadium te zorgen dat (verdere) escalatie nu en in de toekomst voorkomen wordt.

Want de ervaring laat zien dat wanneer partijen, al dan niet in een vroeg stadium, kiezen voor mediation de kans op erger wordende ruzies kleiner is. Wanneer we het hebben over kinderen uit het huwelijk (of partnerschap) dan is het belang hiervan nog vele malen groter. Mediation is geen toverkunst. Het is een respectvolle manier om mensen zelf te helpen om hun onderlinge problemen op te lossen.

U zult merken dat de communicatie met elkaar snel zal gaan verbeteren en dat u in staat zult zijn om effectief over beladen onderwerpen met elkaar van gedachten te gaan wisselen. U krijgt tools in handen waar u nu én in de toekomst veel profijt van zult hebben!

Wat is Echtscheidingsbemiddeling?

Bij echtscheidingsbemiddeling zou het idee kunnen bestaan dat het er om gaat om mensen die uit elkaar willen gaan weer bij elkaar te brengen of in ieder geval de relatie te herstellen. Dit is echter niet het geval. Hoewel de eerlijkheid gebied te vermelden dat dit wel eens gebeurt...Meer...

Wat is mediation?

Mediation is het verantwoorde alternatief voor een gang naar de advocaat en/of rechter. Een echtscheiding wil je op een zorgvuldige en vakkundige manier regelen. Al was het alleen al vanuit het belang van eventuele kinderen..Meer...

Wat is het ouderschapsonderzoek?

Forensische Mediation is een vorm van een deskundigenbericht zoals dat door de Rechtbank of het Gerechtshof bevolen wordt. Forensische Mediation is een deskundigenbericht met toepassing van Mediation technieken...Meer...

Wat is collaborative divorce

Collaborative Divorce wordt ook wel overlegscheiding genoemd. Het is een methode waarbij twee advocaten onder begeleiding van de neutrale coach samen met partijen tot afspraken komen...Meer...