De overlegscheiding .

(Tekst overgenomen van de site http://www.overlegscheiding.com/)

Collaborative divorce (overlegscheiding) betekent het afhandelen van uw scheiding met respect voor elkaar en uw familiegeschiedenis.

De belangrijkste kenmerken van een overlegscheiding:

Het model is gebaseerd op drie belangrijke principes:

Het team met u als middelpunt

Bij het doormaken van een scheiding kunt u zich behoorlijk geïsoleerd voelen en niet weten bij wie u terecht kunt. In tegenstelling tot een procedure waarbij u voor de rechter procedeert biedt de overlegscheiding u een team van deskundigen en invoelende professionals. Ieder van hen is expert in zijn of haar vakgebied. Zij kunnen u helpen met het regelen van alles wat bij een echtscheiding komt kijken, zoals de juridische vraagstukken, de emotionele kanten, de zorg over de kinderen en de financiën en bezittingen. Met zo’n ondersteuning heeft u meer controle over het hele proces en bent u na afloop beter in staat een nieuw leven te beginnen.

Wederzijds respect vormt de grondslag van de overlegscheiding. U bent weliswaar niet langer elkaars partner, maar u bent uw waardigheid als mens niet kwijtgeraakt. Wanneer u elkaar met respect tegemoet treedt, zullen gesprekken productiever zijn en is een convenant sneller binnen handbereik.

Uw overlegscheidingsadvocaat

Bij de overlegscheiding streven de partijen naar een afhandeling buiten de rechter om. Toch worden de afspraken die u met uw ex-partner maakt, vastgelegd in een overeenkomst; een echtscheidingsconvenant. Dit convenant is bindend. Het is daarom van groot belang dat een in het familierecht gespecialiseerde advocaat u adviseert over alle juridische vragen zoals gezag over de kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie, financiële regelingen en verdeling van de bezittingen. De overlegscheidingsadvocaten doen dit volgens de werkwijze van het Collaborative Divorce Model (zie hieronder) en zijn lid van de vFAS.

Coach

Een echtscheiding verandert uw leven ingrijpend. Het betekent het einde van een levensfase, maar ook het begin van een nieuw leven. Daar komen veelal gevoelens bij zoals woede, verdriet, schuldgevoel en onmacht. Door deze gevoelens lopen de gemoederen tussen de ex-partners snel op. Een coach of een psycholoog kan u helpen met het verwerken van verdriet en de emotionele belasting. Hierbij worden tegelijkertijd doelen voor het heden en voor de toekomst gesteld. Met uw coach werkt u aan het optimaliseren van uw sterke kanten. Ook stimuleert uw coach u om uw beste beentje voor te zetten tijdens de overlegscheiding en daarna op positieve wijze een nieuw leven op te pakken. In deze praktijk zal de coach tevens het belang van de kinderen inbrengen door mogelijk met de kinderen te spreken en hen te begeleiden.

Financieel deskundige

Het echtscheidingsconvenant legt uw financiële positie vast voor uw toekomst. Het is dus van groot belang dat het convenant goed doordacht is, zeker als uw ex-partner meer bijdroeg aan het gezinsinkomen dan u. Een financieel deskundige assisteert en ondersteunt u bij het beschermen van uw belangen en helpt u bij het in kaart brengen van de financiële opties. Vervolgens kunt u samen met de financieel deskundige een plan opstellen voor uw volgende levensfase.

Voordeel: Naast mediation een alternatief voor het traditioneel naar de rechter gaan bij procedures op tegenspraak (ieder een eigen advocaat).

Nadeel: Kostbaar omdat partijen zelf de kosten moeten betalen van zowel de advocaten als de coach en mogelijk neutrale financiële deskundige.

Voor meer info: http://www.overlegscheiding.com/

Wat is Echtscheidingsbemiddeling?

Bij echtscheidingsbemiddeling zou het idee kunnen bestaan dat het er om gaat om mensen die uit elkaar willen gaan weer bij elkaar te brengen of in ieder geval de relatie te herstellen. Dit is echter niet het geval. Hoewel de eerlijkheid gebied te vermelden dat dit wel eens gebeurt...Meer...

Wat is mediation?

Mediation is het verantwoorde alternatief voor een gang naar de advocaat en/of rechter. Een echtscheiding wil je op een zorgvuldige en vakkundige manier regelen. Al was het alleen al vanuit het belang van eventuele kinderen..Meer...

Wat is het ouderschapsonderzoek?

Forensische Mediation is een vorm van een deskundigenbericht zoals dat door de Rechtbank of het Gerechtshof bevolen wordt. Forensische Mediation is een deskundigenbericht met toepassing van Mediation technieken...Meer...

Wat is collaborative divorce

Collaborative Divorce wordt ook wel overlegscheiding genoemd. Het is een methode waarbij twee advocaten onder begeleiding van de neutrale coach samen met partijen tot afspraken komen...Meer...