Over Flevomediation

Danny Pront (geboren in 1961 te Amsterdam) heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is afgestudeerd als klinisch- en ontwikkelingspsycholoog. Hij is als mediator opgeleid door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in 2003 en heeft meerdere vervolgopleidingen gevolgd en volgt hij deze nog steeds in het kader van permanente educatie. Hierdoor beschikt hij niet alleen over de noodzakelijke psychologische kennis maar heeft hij tevens een deskundigheid in relevante juridische en financiële zaken opgebouwd.

Hij is registermediator MfN en is door de Raad voor Rechtsbijstand erkend als familiemediator. Dit houdt onder andere in dat minder financieel draagkrachtige cliënten in aanmerking kunnen komen voor een toevoeging (zie de site van de RvR). Daarnaast is hij in het bezit van de registratie Psycholoog Mediator van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en is hij Forensisch Mediator FM, dit wordt ook wel Ouderschapsonderzoeker genoemd.

Als psycholoog is hij onder andere verbonden geweest aan verschillende psychologische onderzoeksbureaus. Hij heeft onder andere onderzoek verricht in het kader van omgangsregelingen. Later heeft hij gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming en binnen de Jeugdzorg waar hij zich voornamelijk bezig hield met scheidings- en omgangsonderzoek. In het werk heeft hij veel te maken gehad met verstoorde opvoedingssituaties, vragen over opvoedvaardigheden, en zaken die hier mee te maken hebben en heeft daardoor een grote (ervarings)deskundigheid opgebouwd.

De gevolgen van conflicten als gevolg van een relatiebeëindiging zowel op de korte als op de lange termijn heeft grote indruk op hem gemaakt. Samen met zijn werkervaring, kennis en een persoonlijke ervaring is hij ervan overtuigd geraakt dat wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, er in een zo vroeg mogelijk stadium gezorgd moet worden dat dit kwetsbare proces op een niet-juridische wijze wordt ondersteund en wordt begeleid. Dit in, en vanuit het belang van alle betrokken partijen!

Daarnaast is er deskundigheid en ervaring vereist is om ouders die naderhand problemen ondervinden met betrekking tot de nakoming van afspraken op de juiste wijze te begeleiden en te ondersteunen. Op zo een manier dat alle kanten van de zaak belicht worden en tot het recht komen opdat een ieders belang zo optimaal als mogelijk naar voren kan komen. Zeker ook het (verborgen) belang van kinderen.

Flevomediation werkt samen met meerdere advocatenkantoren en participeert in verschillende interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Het uitgangspunt van Flevomediation is het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit om uw doelvraag zo goed mogelijk op te lossen. Deze kwaliteit wordt bereikt door transparantie, voortdurende bijscholing, intervisiebijeenkomsten en publicaties.

Danny Pront is vader van drie dochters. Ruim tien jaar geleden heeft hij zelf een echtscheiding meegemaakt en zijn de kinderen bij hem blijven wonen. Hij weet wat het is om een echtscheiding mee te moeten maken en heeft ondervonden wat dit voor de kinderen, het gezin en voor zichzelf betekend heeft. Samen met zijn theoretische kennis heeft hem dit gesterkt in de wetenschap hoe belangrijk het is dat partners er samen als ouders in slagen goede afspraken te maken, al was het maar in het belang van hun kinderen.

Het plezier en de voldoening in het werk wordt gehaald uit alle zaken waarin het gelukt is om de ouders vanuit hun individuele wensen en verlangens samen tot die afspraken te laten komen die vanuit het belang van hun kinderen het beste zijn. Dit delicate proces te mogen begeleiden is iedere keer weer een voorrecht; het vertrouwen van de ouders te mogen krijgen om hen te mogen begeleiden is van grote waarde.

Wat is Echtscheidingsbemiddeling?

Bij echtscheidingsbemiddeling zou het idee kunnen bestaan dat het er om gaat om mensen die uit elkaar willen gaan weer bij elkaar te brengen of in ieder geval de relatie te herstellen. Dit is echter niet het geval. Hoewel de eerlijkheid gebied te vermelden dat dit wel eens gebeurt...Meer...

Wat is mediation?

Mediation is het verantwoorde alternatief voor een gang naar de advocaat en/of rechter. Een echtscheiding wil je op een zorgvuldige en vakkundige manier regelen. Al was het alleen al vanuit het belang van eventuele kinderen..Meer...

Wat is het ouderschapsonderzoek?

Forensische Mediation is een vorm van een deskundigenbericht zoals dat door de Rechtbank of het Gerechtshof bevolen wordt. Forensische Mediation is een deskundigenbericht met toepassing van Mediation technieken...Meer...

Wat is collaborative divorce

Collaborative Divorce wordt ook wel overlegscheiding genoemd. Het is een methode waarbij twee advocaten onder begeleiding van de neutrale coach samen met partijen tot afspraken komen...Meer...