Kinderen en echtscheiding: Het ouderschapsplan.

‘Wanneer twee ouders uit elkaar gaan, mogen de kinderen daar nooit het slachtoffer van worden…’

Een veelgehoorde uitspraak en een vanzelfsprekende wijsheid. De ervaring leert, dat hoe simpel deze wijsheid ook klinkt, hoe lastig het soms is deze in de praktijk uitvoerbaar te maken. Ondanks de goede wil.

Het samen opvoeden van kinderen berust op wederzijds respect, vertrouwen, liefde, etc. Het behoeft nauwelijks uitleg dat in een turbulente periode van het uit elkaar gaan, deze gevoelens onder druk komen te staan. In een dergelijke periode zijn ouders erg met zichzelf bezig en terecht! Vanzelfsprekend moet er stilgestaan worden bij het belang van de kinderen maar ook de ouders hebben recht op erkenning van de belastende situatie waarin zij op dat moment verkeren.

Juist om die reden is het van groot belang dat er een deskundige is die in staat is om op een verantwoorde wijze de ouders bij te staan, hen te helpen de juiste balans te vinden tussen hun eigen belang en dat van hun kind(eren), hen te helpen om op een verantwoorde wijze beslissingen te nemen over de toekomstige zorg voor hun kind(eren) en de “omgang” tussen de ouders. De psycholoog-mediator kan dat als geen ander.

U zult ervaren dat door de respectvolle begeleiding en ondersteuning u de mogelijkheden gaat zien om tot overeenstemming te komen. Afspraken die duidelijk, transparant en redelijk zijn waardoor zoveel als mogelijk voorkomen wordt dat er later conflicten of meningsverschillen kunnen ontstaan. Mocht dat wel gebeuren dan heeft u de zekerheid dat u weer naar de mediator terug kunt gaan om het verschil van mening te bespreken.

Ten aanzien van de afspraken nog een belangrijk punt: U beiden neemt de beslissing; U bent de werkelijke deskundige; Niemand kent zijn kinderen beter als beide ouders. Kortom: U beiden wordt op verantwoorde en neutrale wijze ondersteund in het opstellen van uw ouderschapsplan in het belang van u en dat van uw kind(eren)!

Uiteindelijk wordt het ouderschapsplan opgenomen in de zogenaamde vaststellingsovereenkomst: Een formalisering van de afspraken die u gemaakt heeft. Beide partijen ondertekenen deze zodat u de zekerheid heeft dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de gemaakte afspraken.

Wat is Echtscheidingsbemiddeling?

Bij echtscheidingsbemiddeling zou het idee kunnen bestaan dat het er om gaat om mensen die uit elkaar willen gaan weer bij elkaar te brengen of in ieder geval de relatie te herstellen. Dit is echter niet het geval. Hoewel de eerlijkheid gebied te vermelden dat dit wel eens gebeurt...Meer...

Wat is mediation?

Mediation is het verantwoorde alternatief voor een gang naar de advocaat en/of rechter. Een echtscheiding wil je op een zorgvuldige en vakkundige manier regelen. Al was het alleen al vanuit het belang van eventuele kinderen..Meer...

Wat is het ouderschapsonderzoek?

Forensische Mediation is een vorm van een deskundigenbericht zoals dat door de Rechtbank of het Gerechtshof bevolen wordt. Forensische Mediation is een deskundigenbericht met toepassing van Mediation technieken...Meer...

Wat is collaborative divorce

Collaborative Divorce wordt ook wel overlegscheiding genoemd. Het is een methode waarbij twee advocaten onder begeleiding van de neutrale coach samen met partijen tot afspraken komen...Meer...