Over mediation.

Mediation is een complex geheel van begeleiding en ondersteuning. Het voert hier te ver om daar uitgebreid bij stil te staan. Toch zal ingegaan worden op een aantal aspecten.

Mediation is geen therapie. Mediation gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden die mensen van nature hebben. Het focust op de dialoog. Om tot een zinvolle dialoog te komen zal eerst stilgestaan moeten worden bij de manier waarop partijen met elkaar praten (met elkaar omgaan). Dit vormt dan de basis van het “mediationhuis” waarop verder gebouwd gaat worden.

Stukje bij beetje wordt het echte probleem zichtbaar en bespreekbaar. Vaak blijkt dat mensen verschillend denken over wat nu eigenlijk het probleem is. Ook gebeurt het dat mensen vanwege alle emoties sommige belangrijke zaken over het hoofd zien die wel geregeld moeten worden. U krijgt alle ruimte om uw verhaal te doen. Belangrijk daarbij is dat de ander naar u leert luisteren en hoofd- en bijzaken van elkaar leert te onderscheiden.

U wordt daarbij begeleidt waardoor er een veilige en vertrouwde situatie ontstaat waarbij een ieder vrijuit mag zeggen wat hij vindt. Vertrouwen, sterker vertrouwelijkheid, staat voorop. We beginnen dan ook met een contract waar naast de meer formele zaken (zoals aantal zittingen, kosten e.d.) er ook afspraken gemaakt worden over hoe wel met elkaar om gaan tijdens de zittingen zoals woordgebruik en wederzijds respect (ondanks de soms emotioneel geladen onderwerpen) en waarin duidelijk omschreven staat welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Uiteindelijk zal duidelijk gaan worden hoe u beiden denkt over een aantal zaken. Vaak leidt dit tot een verrassende wending. Men staat ervan versteld om nu eens in alle rust te horen hoe de ander erover denkt. Het opent nieuwe wegen, nieuwe oplossingen. Het neemt de angst weg en leidt tot minder boosheid. Weet u nog dat u besloot om met elkaar verder te gaan? Hoe kan het dat het mis is gegaan? Is het allemaal werkelijk zo negatief?

Misschien wel, maar of u wilt of niet, samen zult u een aantal zaken moeten regelen en als er kinderen in het spel zijn…Uitgaande van de wijsheid die mensen hebben behoeft het geen nader uitleg dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van de ruzie die twee ouders met elkaar hebben. Alleen dat al kan een goede reden zijn om te kiezen voor mediation!

De mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waarin het één en ander op papier staat.

Wat is Echtscheidingsbemiddeling?

Bij echtscheidingsbemiddeling zou het idee kunnen bestaan dat het er om gaat om mensen die uit elkaar willen gaan weer bij elkaar te brengen of in ieder geval de relatie te herstellen. Dit is echter niet het geval. Hoewel de eerlijkheid gebied te vermelden dat dit wel eens gebeurt...Meer...

Wat is mediation?

Mediation is het verantwoorde alternatief voor een gang naar de advocaat en/of rechter. Een echtscheiding wil je op een zorgvuldige en vakkundige manier regelen. Al was het alleen al vanuit het belang van eventuele kinderen..Meer...

Wat is het ouderschapsonderzoek?

Forensische Mediation is een vorm van een deskundigenbericht zoals dat door de Rechtbank of het Gerechtshof bevolen wordt. Forensische Mediation is een deskundigenbericht met toepassing van Mediation technieken...Meer...

Wat is collaborative divorce

Collaborative Divorce wordt ook wel overlegscheiding genoemd. Het is een methode waarbij twee advocaten onder begeleiding van de neutrale coach samen met partijen tot afspraken komen...Meer...