De Ouderschaps Psycholoog

Omdat je samen ouders bent en het beste wilt voor je kind.

Mediation

Mediation is een containerbegrip geworden. Veel dat met bemiddeling te maken heeft, wordt mediation genoemd. De zelfbeschikking van cliënten vormt de basis van mediation zoals het ooit bedoeld is. Dat wil zeggen dat cliënten zelf de verantwoordelijkheid nemen om...

Ouderschapsonderzoek

Forensische mediation of het ouderschapsonderzoek is een deskundigenbericht zoals dat door de Rechtbank of het Gerechtshof bevolen wordt. Het is een onderzoek met toepassing van mediationtechnieken...

Bijzondere Curator

De bijzondere curator treedt in het belang van het kind op in jeugdzaken en personen- en familierechtkwesties waar kinderen bij betrokken zijn en krijgt een taakomschrijving van de rechter. De bijzondere curator behartigt de door...

Echtscheidingsbemiddeling

U kiest voor mediation bij de ouderschapspsycholoog wanneer u beseft dat er een belang is om tijdens en na het uit elkaar gaan een werkbare verstandhouding met elkaar te houden. Denk aan het belang van kinderen maar denk ook aan...

Welkom op de site van Flevomediation, sinds 2004 de praktijk voor mediation, ouderschapsonderzoek en echtscheidingsbemiddeling. Als ouderschapspsycholoog is door kennis, werk- en levenservaring de overtuiging ontstaan dat kinderen ouders nodig hebben die in staat zijn een werkrelatie met elkaar op te bouwen…

Olstgracht 39
1315 BG  Almere

0365377787
info@flevomediation.nl

© Copyright 2019 Flevomediation (KvK 32160936)